چمدان :   رحمت الله دریجانی روزنامه نگار و فعال میراث فرهنگی یادداشتی در زمینه وضعیت ارگ بم یکی از آثار ثبت جهانی ایران در استان کرمان در اختیار چمدان گذاشته است که در زیر می‌خوانید:

متأسفانه وضعیت کنونی بم  برخلاف پیش‌بینی‌هایی که در طول یکسال گذشته به اقرار برخی از کارشناسان فن و اهالی رسانه بومی که در حوزه‌های مدیریتی تحلیل و تفسیرهایی من باب پیشرفت و توسعۀ  بم نتیجه‌گیری کرده بودند، اکنون و در آغاز سال ۱۳۹۷ آنطور که انتظار می‌رفت خوب به نظر نمی‌رسد، از اهم علایم و نشانه‌های آن، خودمحوری برخی از مسؤولان و فاصله گرفتن از دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی در حوزه‌های مدیریتی است، هرچند اگر بخواهیم به دلایل و اسباب دیگر این موضوع بپردازیم، مثنوی هفتاد من خواهد شد. بنابراین به بررسی یکی از وجوه عقب ماندگی این حوزه اکتفا می‌کنیم که  مشتی است نمونه خروار.