درباره ما

                                       بسمه تعالی 

پایگاه خبری گذار نیوز صاحب امتیاز ومدیر مسول  رحمت الله دریجانی 

قائم مقام صاحب امتیاز و سردبیر :مرتضی دهقانی سانیج

درباره گذار نیوز

گذار نیوز یک پایگاه اطلاع رسانی است که فعالیت فعالیت رسمی خودرا از ۱۳۹۳/۱۱/۲۰غاز کرد.

تحریریه‌ی گذارنیوز به فرد یا حزبی سیاسی «وابستگی» ندارد. چارچوب فعالیت آن را منافعنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و مشی آن رعایت اخلاق حرفه ای در اطلاع رسانی و نقادی است و «تلاش می‌کند» که بدون پرده پوشی مروج نگاهی منصفانه باشد.

این پایگاه اطلاع رسانی، با نام رسمی «گذار نیوز» به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی «رحمت الله دریجانی » در مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز گرفت.

ازابتدای سال ۱۳۹۸«مرتضی دهقانی » با توجه به نگاه ومشی سیاسی متفاوتی که تا به حال گذار نیوز طی کرده بود با عنوان قائم مقام صاحب امتیاز وسردبیر مسئولیت سایت خبری تحلیلی گذار نیوز را به عهده گرفته است