به گزارش خبرنگار شبکه ایران، در سامانه پیامکی این وزارت خانه برای ارائه سبد کالا پس از ارسال شماره ملی با پیغام سبد کالایی موجود نیست مواجه خواهید شد و این در حالی است که خانواده شما بر اساس بندهای تخصیص سبد کالا مشمول دریافت این سبد قرار گرفته است.

اما جدای از نقص هر کدام از چهار روش ذکر شده، وزارت صنعت اعلام کرده که مشمول در زمان تحویل سبد کالا باید کارت بانکی متصل به حساب یارانه ها را همراه داشته باشد و گرنه سبد کالایی به وی تعلق نمی گیرد.

اشکال کار اینجاست که در حال حاضر، اگر خانواری دو نفره که اخیرا متاهل شده اند و یکی از آن ها دانشجو باشد، ضمن اینکه کارت دریافت یارانه را هنوز دریافت نکرده اند، چگونه می توانند از این سبد کالا بهره مند شوند؟

آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تمام افرادی که درخواست کارت داده اما هنوز کارت خود را دریافت نکرده اند و یا هنوز درخواست کارت یارانه مجزا نداده اند، را در اختیار دارد؟

آیا این افراد باید به خاطر نداشتن کارت یارانه به خاطر فرآیندهای اداری، از دریافت سبد کالا محروم شوند؟

قطعا اشکالاتی از این دست در نحوه دریافت سبد کالا می تواند مشکلات فراوانی را ایجاد کند، بنابر این بهتر است وزارت صنعت، معدن و تجارت شرط داشتن کارت متصل به حساب یارانه ها را از شروط دریافت سبد کالا حذف کند.
//30

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :