تاریخ انتشار: ۰۷ شهر ۱۳۹۴
با تحقق اراده و خواست مردم مشكل دارند;

.حق الناس دانستن رأی مردم یعنی امکانات، تریبون های عمومی و رسانه های تغذیه کننده از بیت المال در اختیار یک تفکر یا جناح خاص قرار نگیرد و همه ی افرادی که دلداده ی این مردم و میهن هستند از شرایط برابر برای رقابت برخوردار باشند…

به گزارش “گذار”  این روزها برخی گندم نمایان جوفروش که خود را پشت واژه ی «مردم» پنهان کرده اند و به رغم داشتن حداقل پایگاه مردمی، در تریبون های مختلف خود را زبان و سخنگوی همه ی مردم می دانند و از هر فرصتی برای حمله به دولت استفاده می کنند از حق الناس دانستن رأی مردم سخت برآشفته و هراسان هستند و تحقق اراده و خواست مردم را که یکی از نمود و نمادهای آن در انتخابات عینیت می یابد را بر نمی تابند.

حق الناس دانستن رأی مردم که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت علاوه بر جنبه های قانونی و حقوقی، فتوای رهبری نظام بود که امروز در عرصه ی سیاسی به یک مطالبه فراگیر تبدیل شده است و این مهم بیانگر وسعت نظر بزرگان نظام نسبت به جایگاه و پایگاه بالای رأی مردم و نشانگر همراهی مردم با بزرگان برای حاکمیت قانون در جامعه است.

حق الناس دانستن رأی مردم حرف حقی است که متأسفانه خیلی از مدعیان مردم مداری، پرشتاب از کنار آن گذشتند و خیلی ها که باید پیش و بیش از دیگران به تبیین این نگاه و حق روشن می پرداختند آگاهانه از کنار این مطالبه ی بزرگ رهبری نظام گذشتند و نخواستند در این خصوص روشنگری کنند. حق الناس دانستن رأی مردم که علاوه بر فتوا و نظر رهبری نظام، مورد تأیید و تأکید ریاست جمهوری، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر کشور و بسیاری از نخبگان قرار گرفته است می تواند سبب امید و اعتماد بخشی بیشتر به مردم شود تا همه سلایق وفادار به قانون اساسی بتوانند در چهارچوب قانون برای شورآفرینی در عرصه انتخابات و خدمت به مردم پای پیش نهند.

حق الناس دانستن رأی مردم یعنی صیانت از رأی و اراده ی مردم و بسترسازی برای تحقق خواست و مطالبات مردم و شگفتا کسانی که بیش و پیش از همه سنگ مردم را به سینه می زنند این روزها در برابر این حقیقت انکارناشدنی سکوت پیشه کرده اند و از حق الناس دانستن رأی مردم بیمناکند.

سکوت برخی افراد و رسانه های خاص نسبت به حق الناس دانستن رأی مردم، هرچند سؤال برانگیز و حیرت آور است ولی با عملکرد خویش اندیشانه ی برخی از این مدعیان که رأی مردم را زینتی می دانند بر آنان حَرجی نیست چرا که این تفکر بیگانه با مردم باوری، رأی مردم را فقط برای خویش می خواهند و هرگاه احساس کنند مردم را در کنار خویش ندارند هنرشان انکار رأی مردم است.

چشم بستن برخی تندروها و رسانه هایشان بر سخن حکیمانه ی بزرگان انقلاب در خصوص حق الناس دانستن رأی مردم، نشانه ی عدم وفاداری و پای بندی این طیف به قانون مداری و نشانه ی آشکارِ هراس این تندروها از رأی و اراده ی مردم است چرا که صیانت از حق الناس یعنی ایجاد فرصت های برابر برای همه ی افراد و جریاناتی که دل در گروه دین و دیارشان دارند و این صیانت تنها به صندوق رأی و شمارش آرا خلاصه نمی شود بلکه مستلزم اعمال قانون در فرایند انتخابات است که از قبل از ثبت نام تا پایان انتخابات را شامل می شود.

حق الناس دانستن رأی مردم یعنی امکانات، تریبون های عمومی و رسانه های تغذیه کننده از بیت المال در اختیار یک تفکر یا جناح خاص قرار نگیرد و همه ی افرادی که دلداده ی این مردم و میهن هستند از شرایط برابر برای رقابت برخوردار باشند و رأی مردم به هر تفکر، شخص و جناح محترم شمرده شود و باید امانتدار رأی مردم بود و دولت تدبیر و امید هم به خوبی بر این اصل روشن پای فشرده است و همه ی ارکان دولت نیز به تأسی از بزرگان نظام خود را امانتدار بزرگ رأی مردم می دانند.

انتظار می رود افراطیونی که بیش از همه خود را حامی و همراه مردم می نمایانند و از هر تریبون و رسانه ای فریادشان در حمایت از مردم بلند است و در هر محفل و مجلسی سنگ مردم را به سینه می زنند، بیش از این در قبال این حقیقتِ روشن سکوت نکنند و برای تبیین صیانت از حق الناس و ابعاد آن در جامعه و به ویژه در انتخابات پیشِ رو پای پیش نهند و روشنگری کنند.

 

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس