تاریخ انتشار: ۲۷ بهم ۱۳۹۴
غرضی:

آقای هاشمی هم گذشته، هم حال و هم آیندهاش برنامه و حسابوکتاب دارد. شما روز هفت اسفند خواهید دید که درواقع چه کسانی رد صلاحیت شدند.

به گزارش “گذارنیوز”  محمد غرضی در بخشی از گفت‌وگوی امروز خود با روزنامه شرق، در پاسخ به سوال خبرنگار که پرسید «اخیرا و پس از سخنان ۱۲ بهمن آقای هاشمی، گفتوگوی تندی با یکی از خبرگزاریها داشتید که در آن گفته بودید آقای هاشمی کشور را ملک خود میداند. چرا چنین واکنشی نشان دادید؟ » توضیح داد: «آن خبرگزاری صحبتهای من را تقطیع کرد. آن خبرگزاری میخواست رأی من را بین اصلاحطلبان از بین ببرد که البته تا حدی هم موفق شدهاند. من گفته بودم آقای هاشمی کشور را مال خود میداند، آنان تغییر دادند و نوشتند ملک خود. آنها گفتند هاشمی تغییر کرده، من گفتم تغییری نکرده است. آنها گفتند کشور را مال خود میداند یعنی چه؟ من گفتم این کلمه هم بار مثبت دارد و هم بار منفی. البته بار مثبتش بیشتر است. من معتقدم آقای هاشمی در تمام مقاطع سیاسی کشور نفر اول بوده است. اولین جریان بعد از ۱۵ خرداد، اعدام منصور بود که آقای هاشمی در آن حضور جدی دارد. بعد ماجرای مجاهدین است که باز هم هاشمی بود. بعدها در زندان در کنار بزرگانی چون طالقانی و بهشتی و منتظری همچنان قوی و تأثیرگذار بود. انقلاب میشود، مؤثر است. حزبسازی آغاز میشود، هاشمی نفر اول جریانات سیاسی است. جریاناتی علیه احزاب ایجاد میشود، باز هم هاشمی هست. در جنگ نفر اول است. به وقت صلح، هاشمی نفر اول است. انتخابات سال ۷۶ به آن روش ناطق را کنار میگذارد و پشت آقای خاتمی میایستد. اصلاحطلبان به او هجمه میکنند، باز هم هاشمی نفر اول است. سال ۸۴ شکست میخورد، باز هم نفر اول است. سال ۹۲ رد صلاحیت میشود اما باز هم نفر اول است. باز بر سر خبرگان همین الان هاشمی نفر اول است. به این دلیل است که میگویم هاشمی تغییر نکرده است. این است که میگویم آقای هاشمی کشور را مال خود میداند. او به تئوری و فکر دیگران کاری ندارد و روش خود را دنبال میکند. چنین آدمی بسیار توانمند و قدرتمند است. هاشمی ۵۰ سال است نفر اول است. عدهای میخواهند هاشمی بشود خواجه نصیر اما او خواجه نظامالملک شد. هاشمی فیزیکی عمل میکند. هاشمی در خبرگان بیشترین رأی را خواهد آورد و در آن مجلس نفوذ خواهد داشت. بدون اینکه بر صندلی ریاست بنشیند، ریاست خواهد کرد چون رأی نفر اول با نفر دوم تفاوت فاحشی خواهد داشت. چه کسی در این کشور بدون هزینهکردن چنین توانی دارد؟ فقط هاشمی. آقای هاشمی تحولات را رصد میکند و بدون اینکه خودش حادثهساز باشد، در رأس تحولات مینشیند. قطعا برای خودش آیندههایی را هم متصور است. »

غرضی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه «به نظر میرسد سن آقای هاشمی اجازه نمیدهد به آینده طولانی فکر کند؟ » گفت: «۲۰ سال دیگر محسن هاشمی در این کشور رئیسجمهور است. آقای هاشمی هم گذشته، هم حال و هم آیندهاش برنامه و حسابوکتاب دارد. شما روز هفت اسفند خواهید دید که درواقع چه کسانی رد صلاحیت شدند.»

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس