تاریخ انتشار: ۲۳ خرد ۱۳۹۴

تیم والیبال ایران با برتری ۳ بر یک برابر روسیه، نخستین پیروزی تاریخ خود را برابر این تیم جشن گرفت. به گزارش گذارنیوز  دیدار نخست تیم‌های والیبال روسیه و ایران در لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۵ ساعت ۱۹:۴۰ در سالن والیبال کازان روسیه آغاز شد. ایران در ابتدای ست نخست بازی پایاپایی را با روسیه به […]

تیم والیبال ایران با برتری ۳ بر یک برابر روسیه، نخستین پیروزی تاریخ خود را برابر این تیم جشن گرفت.

تیم+ایران

به گزارش گذارنیوز  دیدار نخست تیم‌های والیبال روسیه و ایران در لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۵ ساعت ۱۹:۴۰ در سالن والیبال کازان روسیه آغاز شد.

ایران در ابتدای ست نخست بازی پایاپایی را با روسیه به نمایش گذاشت. نکته جالب ترکیب اولیه ایران، حضور مهدی مرندی به عنوان لیبروی اول ایران بود. عادل غلامی هم به جای موسوی مصدوم از ابتدا به میدان رفت. ایران تا امتیاز ۷ با روسیه شانه به شانه حرکت کرد. در این امتیاز سرویس ایران با دریافت بد بازیکنان میزبان می‌رفت نخستین وقت استراحت را به سود ایران ثبت کند اما ضربه آرام پشت‌خط‌زن روسیه با تعارف شهرام محمودی و سعید معروف در زمین ایران خوابید. در ادامه موسوی هم به بازی آمد.

پس از وقت استراحت نخست، روسیه ۲ امتیاز پیاپی از ایران گرفت تا کواچ مجبور به تقاضای تایم‌اوت شود. محمودی اسپک بعد را هم به اوت فرستاد تا فاصله دوتیم به ۴ برسد و در امتیاز بعدی قائمی در شرایطی نامتعادل روی تور دفاع شد و به این ترتیب میزبان فاصله امتیازی خوبی ایجاد کرد. ایران اما یک امتیاز را جبران کرد و با سرویس خوب غلامی به امتیاز ۱۰ هم رسید اما روسیه و ماکسیم میخاییلوف مهارناپذیر به نظر می‌رسیدند و شاگردان آندری ورونوکف با امتیاز ۱۶ بر ۱۰ وقت دوم استراحت ست نخست را هم به سود خود تمام کردند.

کواچ دست به کار شد و مهدوی و غفور را به ترتیب جانشین معروف و محمودی کرد تا شاید گره از کار ایران در امتیازات پایانی دست نخست باز شود اما روسیه رو به بازی قدرتی آورد تا امتیاز ۱۸ بر ۱۱ شود. میرزاجانپور دیگر بازیکن تعویضی ایران بود تا با حضورش در میدان، یک اسپک و یک سرویس خوب بزند و ۲ امتیاز برای کشورمان به دست بیاورد. آشچف، با تجربه بالای خود یک امتیاز سرویس گرفت و تیم ایران خوش‌شانس بود که سرویس بعدی او را به زحمت برگرداند تا بازیکن سرعتی روسیه توپ را به اوت بفرستد. میزبان در امتیاز ۲۲ بر ۱۶ فاصله کمی با پیروزی در دست نخست داشت و سرویس پرشی قائمی هم یک امتیاز به روسیه هدیه کرد. دفاع خوب موسوی به کمک ایران آمد تا شاگردان کواچ به امتیاز ۱۸ برسند. سرویس‌های هدف‌دار غلامی در امتیازات پایانی روسیه را در فشار قرار داد و با رسیدن ایران به امتیاز ۱۹ ورونوکف نخستین وقت استراحت روسیه را درخواست کرد و همین موضوع سرویس‌های غلامی را هم از کار انداخت. ایران به امتیاز ۲۰ رسید و با سرویس محمودی می‌توانست امتیاز دیگری در این ست بگیرد اما خود محمودی اسیر دفاع روی تور حریف شد تا روسیه دست نخست را ۲۵ بر ۲۰ به سود خود تمام کند.

تحقیر روسیه!

با آغاز دست دوم، میرزاجانپور در ترکیب ایران باقی ماند. ایران این ست را بهتر از دست نخست آغاز کرد و ایران با بازی خوب و سرویس‌های مهارنشدنی این بازیکن امتیازات متعددی از روسیه بگیرد و در امتیاز ۷ بر ۳ به سود تیم کشورمان، سرمربی روسیه مجبور به تقاضای وقت استراحت شود. اسپیریدینوف هم برای کمک به دریافت اول روسیه به میدان آمد اما ایران با امتیاز ۸ بر ۴ نخستین وقت استراحت فنی را به نام خود ثبت کرد. حضور معروف در خط سرویس، وضعیت دریافت اول روسیه را آشفته‌تر کرد تا ایران ۱۲ بر ۵ از میزبان پیش بیفتد. بازی خوب ایران در ادامه کار میزبان را سخت‌ کرد تا در امتیاز ۱۶ بر ۸ دومین وقت استراحت فنی هم به نام کشورمان ثبت شود. حضور پاول ماروز هم کمک زیادی به روسیه نکرد و میلاد عبادی‌پور در حمله عملکرد موفقی داشت. موسوی در حمله سرعتی یک امتیاز از دست داد اما خود او جبران کرد و امتیاز ۱۸ را برای کشورمان به دست آورد. ثبت امتیاز ۲۰ بر ۱۲ ورونوکف را مجبور به درخواست دومین وقت استراحت کند. امتیاز سرویس معروف شیرازه روسیه را به هم ریخت تا وربوف و اسپریدنوف در فشار سختی قرار بگیرند. ایران به بازی منسجم و هوشیارانه خود ادامه داد تا در دست دوم با امتیاز ۲۵ بر ۱۶ قهرمان المپیک را در خاک خود شکست دهد.

میلاد مهارنشدنی

بازی موثر میرزاجانپور در ست سوم هم ادامه داشت. ایران در امتیازات ۸ بر ۵ بر و ۱۶ بر ۱۰ دو وقت ا ستراحت فنی اول و دوم را با برتری پشت سر گذاشت. بازی برتر ایران تا امتیاز ۲۰ بر ۱۴ ادامه داشت. معروف به خوبی از عبادی‌پور روی تور بازی می‌گرفت و عبادی‌پور هم امتیاز از روسیه! امتیاز ۲۳ بر ۱۶ ایران را در آستانه پیروزی در ست دوم قرار داد اما سرویس‌ خوب بازیکن میزبان ۲ امتیاز پیاپی را جبران کرد. معروف در امتیاز ۲۴ از میرزاجانپور بازی گرفت تا دریافت‌کننده تیم ایران امتیاز پایانی دست سوم را از روسیه بگیرد و ایران با برتری ۲۵ بر ۱۹ در ست‌شماری ۲ بر یک از میزبان پیش بیفتد.

پیروزی تاریخی در سرزمین تزار

ایران در ست چهارم هم مهارنشدنی به نظر می‌رسید. امتیاز ۶ بر ۲ به سود ایران نخستین وقت استراحت درخواستی روسیه را درپی داشت. بلافاصله ایران در دفاع روی تور با موسوی ۲ امتیاز گرفت تا وقت استراحت نخست ست چهارم در امتیاز ۸ بر ۲ به سود ایران ثبت شود. ایران یک امتیاز دیگر گرفت اما میخاییلوف یک امتیاز برای میزبان به دست آورد تا موقتاً روسیه را از مهلکه نجات دهد. دریافت‌های اول روسیه با اشتباهات زیادی در این دست توام شد تا ایران در امتیاز ۱۲ بر ۵ فاصله ۷ امتیازی، حاشیه امنیت خوبی به دست آورد. روسیه با دفاع و حمله خوب ۲ امتیاز گرفت اما ایران همچنان ۱۴ بر ۸ از حریف پیش بود. امتیاز ۱۶ بر ۱۰ در وقت استراحت فنی دوم هم روی اسکوربورد به نام شاگردان کواچ ثبت شد. در ادامه روسیه ۲ امتیاز گرفت اما سرویس خوب میرزاجانپور باعث شد معروف اسپریدنوف را دفاع کند تا ایران ۱۸ بر ۱۲ پیش بیفتد. کار خوب میزبان ۳ امتیاز دیگر برای روسیه به ارمغان آورد تا کواچ در امتیاز ۱۹ بر ۱۵ نخستین وقت استراحت را برای تیم کشورمان درخواست کند. عبادی‌پور یک امتیاز حساس دیگر را از دست داد تا فاصله به ۳ امتیاز برسد. یک امتیاز سرویس نتیجه را ۱۹ بر ۱۷ کرد. محمودی در توپ بعدی دفاع شد و فاصله به حداقل رسید. بالاخره سرویس روسیه به اوت رفت و میخاییلوف هم توپ را به اوت زد تا ایران ۲۱ بر ۱۸ پیش بیفتد. ایران در امتیاز ۲۲ بر ۱۹ هم پیش افتاد و سرویس خوب عبادی‌پور امتیاز ۲۳ را هم برای کشورمان به ارمغان آ‌ورد. ایران در امتیاز ۲۴ بر ۲۱ با محمودی امتیاز ۲۵ را گرفت اما ورونوکف مربی روسیه معتقد بود محمودی مرتکب خطای حمل توپ شده و تقاضای ویدئوچک داد. داور اول پس از ویدئوچک دستور تکرار سرویس روسیه را داد و میخاییلوف در خط سرویس یک امتیاز ارزشمند برای میزبان گرفت. در سرویس بعدی هم بازیکن روسیه توپ را به بیرون زد تا داور امتیاز را به سود ایران اعلام کند اما سرمربی روسیه بازهم تقاضای ویدئوچک داد تا روسیه یک امتیاز دیگر بگیرد و نتیجه بازی ۲۵ بر ۲۳ شود. میخاییلوف سرویس بعدی تیم‌اش را به تور زد تا ایران با برتری تاریخی ۳ بر یک برابر روسیه ۳ امتیاز ارزشمند به دست بیاورد.

تیم والیبال ایران با این نتیجه ۴ امتیازی شد تا پس از آمریکا و لهستان که به ترتیب با ۱۴ و ۱۱ امتیاز در رتبه‌های اول و دوم گروه B قرار دارند، رتبه سوم این گروه را به خود اختصاص دهد. روسیه هم با یک امتیاز در قعر جدول این گروه ایستاد.

برچسب ها: برچسب‌ها, , ,
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس