تاریخ انتشار: ۰۵ مرد ۱۳۹۴
عبدالرضا داوري:

عبدالرضا داوری ،چهره نزدیک به محمود احمدی نژاد در واکنش به درخواست محمدرضا خباز برای انجام مناظره با رییس دولت دهم ،گفت:بنده اعلام آمادگی می کنم به عنوان کمترین هوادار آقای احمدی نژاد با آقای خباز درباره موضوعاتی که فرموده اند در رسانه ملی مناظره داشته باشیم.

لذا انتظار داریم رییس صداوسیما زمینه انجام این مناظره را فرام سازند تا حامیان آقای احمدی نژاد که از دسترسی به رسانه فراگیر محروم هستند بتوانند بخشی از ناگفته ها را به اطلاع مردم برسانند .
به گزارش گذارنیوز وی درباره شکایت احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری نیز ،افزود:جوابیه ای که آقای جهانگیری به شکایت آقای احمدی نژاد ،نشان داد که مشت ایشان کاملا خالی است .
داوری گفت:ساعتی بعد از انتشار خبر اعلام جرم دکتر احمدی نژاد علیه معاون اول دولت یازدهم، دفتر اسحاق جهانگیری در اقدامی عصبی اعلام کرده است:«از طرح شکایت آقای احمدی نژاد در دستگاه قضایی استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوء مدیریت های آقای احمدی نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد. »
وی ادامه داد:درباره این واکنش عصبی و عجولانه دفتر اسحاق جهانگیری که فقط مشت خالی وی را باز کرد، باید گفت:١-اگر بنا به ادعای دفتر اسحاق جهانگیری، مستنداتی درباره «تخلفات و سوء مدیریت های آقای احمدی نژاد » موجود است، چرا تا قبل از اعلام جرم دکتر احمدی نژاد علیه اسحاق جهانگیری، مستندات ادعایی شان را به مرجع قضایی تسلیم نکرده اند؟! فرض کنیم دکتر احمدی نژاد هیچ وقت علیه اسحاق جهانگیری اقامه دعوا نمی کرد، آنکاه قرار بود تا ابد «مستندات ادعایی تخلفات و سوء مدیریت های آقای احمدی نژاد » در کشوی میزاسحاق جهانگیری خاک بخورند؟! اگر بنا به ادعای دفتر اسحاق جهانگیری ، مستنداتی در اختیار رئیس شان هست که حقوق مردم و بیت المال توسط دکتر احمدی نژاد نقض شده، چرا طی دوسال اخیر این مستندات به مرجع قضایی ارسال نشده و ققط به سخنرانی و مصاحبه و سیاه نمایی علیه دکتر احمدی نژاد اقدام کرده اند؟! اسحاق جهانگیری یک مقام اجرایی است یا یک سخنکوی حزبی-رسانه ای که دوسال تمام فقط شعار داده و بنا به تعبیر رهبر عزیزمان «روزنامه ای » عمل کرده است؟!
٢- دلیل عدم ارسال پرونده ادعایی دفتر اسحاق جهانگیری درباره «مستندات تخلفات و سوء مدیریت های آقای احمدی نژاد » طی دو سال اخیر، حتما ناظر بر رعایت حال دکتر احمدی نژاد نبوده که اگر چنین ملاحظه ای در کار بود ، روز و شب از منابر و تریبونهای دولتی علیه آن «مرد» ، فحاشی و اتهام زنی نمی کردند.
وی تاکید کرد:واقعیت آن است که دست اسحاق جهانگیری از مستندات خالی است و او دو سال تمام در میدان تهی از پهلوان، «لاف غریبی » میزد! این سکوت آن «مرد »، طی دوسال اخیر بود که باعث شد، تا گوبلزهای مقیم پاستور ، روز به روز جری تر شوند و سکوت آن «مرد » را جاودان پندارند و در اتوبان یکطرفه رسانه هایشان، تخت گاز بتازند و اکنون که فحاشی ها و افتراها و اتهامات غیرمستند دو ساله شان ، جمع آوری و به قوه قضائیه ارسال شده ، ناگهان یادشان افتاده که برای پاسخ در برابر این پرونده قطور دروغ گویی و افتراء، دستشان خالی است و قاضی دادگاه حتما مانند خبرنگاران شبکه رسانه های الیگارشیک یعنی شرق و اعتماد و آرمان و ایران و قانون و ابتکار و آفتاب یزد و دنیای اقتصاد و صدا و مهرنامه و ایرنا و ایسنا و برنا و … نخواهد بود که در برابر فحاشی و اتهام زنی علیه آن «مرد » ذوق کند و کف و سوت بزند. قاضی دادگاه حتما برای تک تک اتهامات و فحاشی های اسحاق جهانگیری ، سند و مدرک طلب خواهد کرد که: البینه علی المدعی.مشت خالی اسحاق جهانگیری که قرار بود در صحن دادگاه باز شود ، با همین واکنش عصبی دفتر وی، زودتر از موعد باز شد.

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس