تاریخ انتشار: ۰۱ بهم ۱۳۹۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه اول بهمن ماه ۱۳۴۳

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏۲۱

جلسه: ۱۴۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه اول بهمن ماه ۱۳۴۳

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت جلسه یکشنبه ۲۷ دی.

۲- شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه عضویت دولت ایران در سازمان منطقه شرقی امور اداری.

۳- شور اول گزارش کمیسیون بودجه راجع به پرداخت چهار میلیون دلار وام به شرکت نفت ایران و ایتالیا.

۴- بیانات آقای رئیس راجع به سوقصد علیه آقای نخست وزیر و نوید رفع خطر از ایشان.

۵- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به ترخیص مدال‌های مؤسسه اعتباری دانشگاه تهران با معافیت گمرکی و ارسال به مجلس سنا.

۶- طرح گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به اجازه خرید لوازم فنی جهه اجرای امور تحقیقاتی وزارت کشاورزی وابلاغ به دولت.

۷- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون استخدام راجع به اجازه استخدام ۱۶۷ نفر پاسبان به جای پاسبان‌های بازنشسته و اخراجی و ارسال به مجلس سنا.

۸- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه انتشار اسناد خزانه و ابلاغ به دولت.

۹- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به نحوه مصرف کمک ۱۳۳۹ آمریکا به ارتش و ژاندارمری و ابلاغ به دولت.

۱۰- طرح و تصویب یک فوریت لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اداره امور مالی هنرستان‌های تهران و تبریز.

۱۱- طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به رد غیر ضروری بودن تصویب‌نامه تشکیل دفتر مطالعات صنعتی و معدنی و ارسال به مجلس سنا.

۱۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به غیرضروری بودن تصویب‌نامه تبدیل دو در هزار ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی به چهار در هزار و ارسال به مجلس سنا.

۱۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به غیرضروری بودن تصویب‌نامه مربوط به معافیت حقوق و عوارض گمرکی صفحات موسیقی اهدایی سازمان ملل متحد و ارسال به مجلس سنا.

۱۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به غیرضروری بودن تصویب‌نامه عوارض کشتی‌ها و شناورهای موتوری کمتر از پانزده تن ظرفیت و ارسال به مجلس سنا.

۱۵- اعلام وصول طرح قانونی از مجلس سنا راجع به تأسیس کتابخانه‌های عمومی.

۱۶- قرائت لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به واگذاری ابنیه و اراضی دولتی به مؤسسات خیریه و امدادی و ورزشی.

۱۷- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به معافیت اشیا و لوازم فیلم‌برداری و غیره اداره کل ثبت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۱۸- بیانات آقای دکتر یگانه وزیر مشاور راجع به سو قصد علیه آقای نخست وزیر و صدور اعلامیه دولت.

بیانات آقاى رئیس راجع به سوءقصد علیه آقاى نخست‌وزیر و نوید رفع خطر از ایشان‏

رئیس- خانم‌ها و آقایان اطلاع دارند که با کمال تأسف جلو درب مجلس براى آقاى نخست‌وزیر اتفاقى افتاد و خوشبختانه اطلاعاتى که از بیمارستان می‌رسد خطرى انشاءالله متوجه نیست (نمایندگان انشاءالله) امیدواریم به زودى رفع نگرانى بشود (انشاءالله).

برچسب ها: برچسب‌ها,
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس