تاریخ انتشار: ۲۵ مرد ۱۳۹۴
*پیام فیض

سنت نیز چون تجدد امری بشری است و درخور تغییر و متاثر از شرایط اجتماعی و تاریخی و عینی جوامع.بنابراین سنت نه جاودانه است و نه مقدس.

/مقاله وار/

تضاد میان سنت و تجدد یکی از عوامل مهم پیدایش بحران  در کشورهایی نظیر ایران است.و بر همین اساس واقعه بینانه است که با بحران هایی که در عرصه خردوزی-مشروعیت و هویت پدید آمده روبه رو می شویم.سید محمد خاتمی به درستی در این زمینه می نویسد:سنت نیز چون تجدد امری بشری است و درخور تغییر و متاثر از شرایط اجتماعی و تاریخی و عینی جوامع.بنابراین سنت نه جاودانه است و نه مقدس.به همین خاطر فکر میکنم باید به جای اینکه زندانی دست وقایعی شویم با حضور فعال و آگاهانه خود و با بیداری و هوشیاری با حوادث و بحران ها روبه رو شویم و در این راه باید خود را به نقد سنت و تجدد مسلح کنیم.نقد سنت تنها از رهگذر مدرنیته امکان پذیر است و هر تجددی تنها از راه نقادی سنت به دست می آید.قطعا نمی توان از گسترش تجدد با فتواهای مذهبی یا بخشنامه های دولتی جلوگیری کرد گرچه این نکته بسیار حائز اهمیت است که نه از دستاوردهای علوم و دانش گوناگون و پیشرفت علمی غرب می توان غافل شد و نه باید در مقابل هیبت و مهابت تمدن غرب سر تسلیم فرود آورد و در نظام تمدن جدید منحل شد.معتقدم که تمد غرب از تمدن اسلام خیلی چیزها را گرفت و ما هم از تمدن غرب خیلی چیزها را باید بیاموزیم و بگیریم و اسلام هم آن طور که گفته است هرچیز خوب را از هرکس که دیدید بگیرید.در نهایت با توجه به نام گزاری امسال به نام فرهنگ باید به طور جدی شناخت غرب را آغاز کرد و بدون وابستگی عاطفی به مدرنیته و برخورد اسطوره ای و فراتاریخی با سنت در راه تجدد فکری و تجدید مطلع فرهنگ ایرانی گام برداشت.

۱۱بهمن ۱۳۹۲

پیام فیض-سردبیر پایگاه خبری و تحلیلی گذارنیوز

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس