تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۴
11 مرد برتر قبل از تعطیلات

اگر از اشتباهات داوران بگذریم در زمین سبز فوتبال هم هنوز نکات زیادی برای توجه وجود دارند؛ بازیکن هایی که حرکات تکنیکی و تلاش شان امیدوارمان می کند.

به گزارش “گذار خبر”، ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻟﯿﮓ‌ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮﺍﻓﺖ ﻭ ﺧﯿﺰﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺻﺪﺭﻧﺸﯿﻨﯽ ﺍﺳﺘﻘﻼ‌ﻝ ﻭ ﻗﻌﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻓﻮﻻ‌ﺩﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.

ﻭﺭﺯﺵ ﺳﻪ، ﺍﯾﻦ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯽ‌ ﺩﺍﻧﺪ.

ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ‌ﺑﺎﻥ

ﺍﻟﮑﺴﺎﻧﺪﺭ ﭘﺎﺷﻨﮑﻮ(ﻣﻠﻮﺍﻥ):
ﻣﻬﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭘﺪﯾﺪﻩ، ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﯿﻢ ﺍﻭ ﺷﺪ. ﭘﺎﺷﻨﮑﻮ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﻣﻠﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﯿﻤﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. به جز او گئورگیف گلرگسترش هم در بازی استقلال اهواز نمایش خوبی داشت و یک پنالتی گرفت. همچنین وحید شیخ ویسی دروازه بان نفت هم برای تیمش خوب کار کرد.


ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﻥ:

محمد انصاری (پرسپولیس):
دفاع چپ جوان پرسپولیس در اولین حضورش به عنوان بازیکن ثابت نمایش خوبی از خود نشان داد. انصاری با قدو بالای خوب و سماجت ذاتی مایه خوشحالی برانکوست و رقابت را در سمت چپ پرسپولیس بالاتر می برد.

کارلوس سانتوس (نفت تهران ):
دفاع وسط نفت تهران در برابر تیم سابقش ذوب توانست عملکرد خوبی از خود نشان دهد و از عوامل اصلی فرو نپاشیدن دروازه ی تیمش برابر خط حمله ی ذوبی ها باشد. ذوب در بازی قبل توانسته بود سه گل به فولاد بزند اما تلاش سانتوس، دروازه بان و مدافعین نفت یک کلین شیت برای این تیم البته بدون بیرانوند ثبت کرد.

ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻨﮕﺮ(ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ):
ﻣﺪﺍﻓﻊ ۳۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﯿﻢ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ، ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﮔﻞ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺗﯿﻤﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻟﯿﮓ ﻭ ﺟﺎﻡ‌ﺣﺬﻓﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻞ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩ.بنگر که با نورمحمدی زوج مطمئنی را تشکیل داده اند ، در بازی تراکتور خوب کار کرد.


ﻫﺎﺷﻢ ﺑﯿﮏ‌ﺯﺍﺩﻩ(ﺻﺒﺎ):
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﺳﺘﻘﻼ‌ﻝ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺗﺼﻮﺭ ﻧﻤﯽ‌ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮﺩ. ﺑﯿﮏ‌ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﯿﻢ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺍﻭﺝ، ﭼﻬﺮﻩ ﮐﺮﺩ.او به عنوان یک دفاع راست که گاها یک خط جلو می رفت بی اشتباه نشان داد.

هافبک:

مهدی کیانی (گسترش فولاد ):
هافبک ۲۸ ساله ی گسترش سازی در بازی برابر استقلال اهواز با یک بازی خوب و منطقی در میانه ی میدان توانست نبض بازی را به خوبی در دست بگیرد. کیانی باتجربه که بیش از ۱۰۰ بازی برای تراکتور سازی حال در آبی های تبریزی نیزمی در خشد و در بازی برابر استقلال اهواز تیر خلاص را در دقیقه ی ۹۴ به قلب حریفشان زد.

ﺟﻮﺍﺩ ﻧﮑﻮﻧﺎﻡ(ﺳﺎﯾﭙﺎ):
ﻓﻘﻂ ﮔﻞ ﺯﺩﻩ ﺍﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻀﻮﺭﺵ ﺩﺭ ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺒﻮﺩ. ﻧﮑﻮﻧﺎﻡ ۳۵ ﺳﺎﻟﻪ، ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﯽ‌ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ‌ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ. نکو که هفته به هفته در سایپا بهتر شده، شاید چیزهایی در ذهن دارد که ما نمی دانیم.

خط جلو:

فرشاد احمدزاده (پرسپولیس):
هافک ۲۳ ساله ی قرمز های پایتخت توانست برابر تیم سابقش تراکتورسازی نمایش قابل قبولی از خود نشان دهد. احمدزاده که دو سال سربازیش را در تراکتورسازی گذراند حال در پرسپولیس روزهای خوبش را سپری می کند. عملکرد موفق احمدزاده برابر تراکتورباعث شد نتوانیم از اسمش برای تیم منتخب هفته بگذریم.

ﺣﺴﻦ ﺑﯿﺖ‎ﺳﻌﯿﺪ (ﺍﺳﺘﻘﻼ‌ﻝ‌ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ):
ﻓﻘﻂ ﮔﻞ ﺯﺩﻩ ﺍﺵ ﮐﻪ ۳ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻘﻼ‌ﻝ‌ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ، ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻀﻮﺭﺵ ﺩﺭ ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺍﻭ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ۳۰ ﻣﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺩﯾﺮﮎ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ، ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﻭ ﺣﻤﻼ‌ﺗﺶ ﺣﺮﯾﻒ ﺭﺍ ﺯﺟﺮ ﺩﺍﺩ. البته بیت سعید باید کمی در طول مسابقه بیشتر در جریان بازی باشد.

ﻣﯿﻼ‌ﺩ ﻣﺤﻤﺪﯼ (ﺭﺍﻩ‌ﺁﻫﻦ):
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭼﭗ ﻣﯿﺪﺍﻥ، ﺍﺳﺘﻘﻼ‌ﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺯﻣﯿﻦ، ﺯﺟﺮﮐﺶ ﮐﺮﺩ. ﻣﯿﻼ‌ﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺗﯿﻢ‌ﻣﻠﯽ ﻣﯽ‌ ﺧﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ‌ﻣﻠﯽ امیداست وﻟﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻣﻠﯽ ﺩﺍﺭﺩ. او گلی نزد اما حرکات موثری را برای تیمش انجام داد.

مهاجم :

ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﺤﻤﺪﯼ (ﺭﺍﻩ‌ﺁﻫﻦ):
ﻣﺤﻤﺪﯼ ۲۲ ﺳﺎﻟﻪ، ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ‌ ﮐﻨﺪ. ﺍﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺘﻘﻼ‌ﻝ، ﺩﻓﺎﻉ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻭ ﮔﻠﺮﺵ ﺭﺍ ﺯﺟﺮ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩ، ﻫﻢ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﮎ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺣﺮﯾﻒ ﺯﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺪﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺘﻘﻼ‌ﻝ، ۵ ﮔﻠﻪ نشد. مهرداد که از فصل تازه تبدیل به مهاجم نوک تیمش شده ، سرعت خیره کننده ای دارد.

 

برچسب ها: برچسب‌ها, ,
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس