تاریخ انتشار: ۱۱ اسف ۱۳۹۴

مردم تهران سرنوشت شان را خودشان می نویسند؛برای آینده شان خودتصمیم می گیرند؛وحیات اجتماعی وفردی خودراآگاهانه رقم می زنند؛رای ونظرتهرانیان عمیقادرایران تاثیرگذاراست؛تک تک این مردم،ارزش آراء خودرا وقتی تجمیع می شود،می دانند:ازریاست جمهوری تامجلسین.

به گزارش “گذارنیوز”،معاون سیاسی دفتر رییس جمهور گفت:اصولگرایان سرِناسزاگویی برداشته اند؛اینکه می گویند:”رای بخشی ازمردم تهران عموماً قداست زدایی شده وعرفی وحامل ارزش های غربگرایانه است.”و “تهران شهری است با انبوهی از جمعیت متعلق به طبقه متوسط جدید شهری، پیچیده در سبک زندگی شبه مدرن با مطالبات شبه روشنفکرانه”و”ازرقیب سیاسی درتهران شکست نخورده اند، بلکه این کنش سیاسی،تجلی یک سبک زندگی است.این شکست، فرهنگی وتمدنی است.”
حمید ابوطالبی اظهار داشت:این سخنی سهمگین وباوری نادرست است که شکست خودرااینگونه توجیه،ومردم صمیمی ودوست داشتنی وبزرگوارتهران رااینگونه موردتهاجم قراردهید.به نظرمن مدرنیته درتهران مغایربادینداری،اخلاق مداری،وارزش محوری نیست؛اتفاقاتهرانی ها ارزش مدارتر،اخلاقی تر،صمیمی تر، بامحبت تر،عالم تر،و…اند؛مردم تهران به باورهای دینی،ارزش های اخلاقی،وسبک زندگی خوداحترام می گذارند؛ولی ازخشونت،افراط، تندروی، تحمیل عقیده،تحمیل سبک زندگی بیزارند؛
وی افزود:باید تهرانی باشید،وبا تهرانی زندگی کرده باشید تاابعادعمیق حیات اجتماعی درتهران را درک کنید؛ وآنگاه بتوانید نسبت به تهرانی هاابرازنظرکنید؛بایدتهرانی باشیدتا ابعادعمیق باورهای نوین وارزش مدارآن رابشناسید؛بایدتهران سرفرازرااز بلندای دماوندآن درک کنید نه درکنج خانه اندیشه هایتان؛
معاون سیاسی دفتر رییس جمهور گفت:مردم تهران سرنوشت شان را خودشان می نویسند؛برای آینده شان خودتصمیم می گیرند؛وحیات اجتماعی وفردی خودراآگاهانه رقم می زنند؛رای ونظرتهرانیان عمیقادرایران تاثیرگذاراست؛تک تک این مردم،ارزش آراء خودرا وقتی تجمیع می شود،می دانند:ازریاست جمهوری تامجلسین.
وی خاطرنشان کرد:انتخابات تهران بابسیاری ازنقاط دیگرتفاوت دارد؛باتهرانی بایدصمیمی بود،به اوعشق ورزید؛تهران رادوست داشت؛زیراتهران تصویرکلان سیاست درکشوراست؛تهران همیشه الگوی ایرانیان بوده است؛درتمدن سازی،سیاست،فرهنگ،اجتماعیات،واقتصاد.اینکه شکست خودرافرهنگی وتمدنی خوانده اید،سخن هراس آلودی است؛
ابوطالبی تصریح کرد:نباید این بزرگواری ها،بزرگ منشی ها،ایران دوستی ها،ارزش مداری ها واخلاق محوری هارابه سخره گرفت؛چون به کسی رای نداده اند؛چراکه،رای تهران عمیقاسیاسی است؛آنهامی دانندبرای رای دادن،شایدبهترین روش، برنگزیدن باشد؛ تانخواستن خودرااعلام کنند.نبایدآن را کم پنداشت.

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس