تاریخ انتشار: ۰۶ آبا ۱۳۹۴
وزیر دفاع آمریکا:

اشتون کارتر خطاب به دانشجویان دانشگاه دفاع ملی آمریکا نیز گفت:

معدود کشورهایی هستند که مثل همپیمان ما اسرائیل با چنین فضایی پر تحرک و دلهره آور روبرو باشند. من شخصا برخی از این فضاها را در زمانی که جناب یعلون در ماه ژوئیه میزبان من بود، مشاهده کرده ام . وی من را به مرز لبنان برد جایی که ما تهدیدی را که حزب الله برای اسرائیل دارد، مشاهده کردیم. این سفر به من یادآوری کرد که تهدید برای اسرائیلی ها چقدر واقعی و چقدر نزدیک است!

وزیر دفاع آمریکا مدعی شد: هرچند توافقنامه هسته ای مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته ای می شود اما تهدید موشکی ایران و حزب الله تهدیدی واقعی برای اسرائیل است.

به گزارش”گذارخبر”وزیر دفاع آمریکا مدعی شد: هرچند توافقنامه هسته ای مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته ای می شود اما تهدید موشکی ایران و حزب الله تهدیدی واقعی برای اسرائیل است.

اشتون کارتر در سخنرانی خود در دانشگاه دفاع ملی آمریکا وابسته به وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) درحالیکه موشه یعلون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز حضور داشت، گفت:
جناب یعلون! اینجا باهوش ترین مغزهای راهبردی در آمریکا حضور دارند که قبل از تحصیل در این دانشگاه در ارتش ، بخش خارجه و یا بخش دولتی خدمت کرده اند.

اشتون کارتر خطاب به دانشجویان دانشگاه دفاع ملی آمریکا نیز گفت: معدود کشورهایی هستند که مثل همپیمان ما اسرائیل با چنین فضایی پر تحرک و دلهره آور روبرو باشند. من شخصا برخی از این فضاها را در زمانی که جناب یعلون در ماه ژوئیه میزبان من بود، مشاهده کرده ام . وی من را به مرز لبنان برد جایی که ما تهدیدی را که حزب الله برای اسرائیل دارد، مشاهده کردیم. این سفر به من یادآوری کرد که تهدید برای اسرائیلی ها چقدر واقعی و چقدر نزدیک است!

اشتون کارتر افزود: خاورمیانه( غرب آسیا) درحال تغییرات چشمگیر است و درحال تجربه کردن بحران هایی است که از همه طرف ها اسرائیل را تهدید می کنند. ما این وضعیت را برای دانشجویان مسائل راهبردی به عنوان « ارزیابی وضعیت چالش برانگیز » توصیف می کنیم اما وضعیت کنونی برای اسرائیل تهدیدی روزانه برای اسرائیل، اقتصاد و دمکراسی آن است. ما از زمان تاسیس اسرائیل در کنار آن بوده ایم و همیشه در کنار اسرائیل خواهیم بود. اسرائیل سنگ بنای راهبرد ما در خاورمیانه است و امنیت آن برای آمریکا ، ارتش ما ، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و برای شخص من یک اولویت ارشد است. به همین علت است که موشه یعلون این هفته به همراه من در آمریکا است. به همین علت است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ماه آینده میلادی به واشنگتن دی سی سفر خواهد کرد.

وزیر دفاع آمریکا گفت: وقتی که من در ماه ژوئیه به همراه موشه یعلون در اسرائیل بودم ، وی مقیاس و عمق روابط دفاعی ما را مقیاسی بی سابقه توصیف کرد. این همان کلمه ای است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بکار گرفته اند. همه این افراد درست می گویند. پس از سالها تلاش های بی سابقه برای کمک به اسرائیل برای تقویت امنیت خود، روابط دفاعی آمریکا و اسرائیل هرگز تا این حد قویتر نبوده است. من اطمینان دارم که برخی ازشما در دوره کاریتان با نیروهای دفاعی اسرائیل کار کرده اید. من اطمینان دارم که بسیاری از شما در آینده این کار را خواهید کرد. این هفته موشه یعلون و من همچنان به کار خود ادامه خواهیم داد تا این روابط قویتر هم بشود. ما به تعهدات خود در گنبد آهنین برای حفظ برتری کیفی نظامی اسرائیل عمل می کنیم. برتری کیفی نظامی اسرائیل سیاست دیرینه وزارت دفاع آمریکا است.

وی افزود: این مسئله در آمریکا به یک قانون تبدیل شده است.برتری کیفی نظامی اسرائیل موضوعی است که من شخصا با دوستان اسرائیلی ام درباره اش کار کرده ام و این همکاری هم در زمان ریاست من بر وزارت دفاع آمریکا و هم به زمان قبل از آن مربوط می شود. ما همچنان توانایی های پیشرفته را در دسترس اسرائیل قرار خواهیم داد. اسرائیل در سال آینده میلادی اولین و تنها دوست ما درخاورمیانه خواهد بود که جنگنده های استیلث( رادار گریز) اف ــ سی و پنج را دریافت خواهد کرد.

اشتون کارتر در ادامه درباره برنامه جامع اقدام مشترک( برجام ) گفت: درحالیکه توافقنامه ایران باعث ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته ای خواهد شد، اما اسرائیل همچنان با تهدیدات بسیار واقعی موشکی آن هم از طرف شماری از بازیگران در منطقه روبرو است که شامل ایران و حزب الله می شود. به همین علت است که ما حمایت خود از دفاع موشکی اسرائیل را حفظ خواهیم کرد. ما همچنان از گنبد آهنین حمایت خواهیم کرد. گنبد آهنین باعث حفظ جان شمار زیادی از افراد اسرائیلی در زمان جنگ شد. ما کمک های خود را به سیستم های دیوید اسلینگ( موسوم به گرز جادویی) و ارو(Arrow) ادامه خواهیم داد. این سیستم ها قابلیت هدف قرار دادن موشک های دور برد و موشک های بالستیک را دارند. ما همچنین در عرصه های جدید نیز بایکدیگر همکاری داریم که شامل همکاری سایبری می شود. در سخنرانی خود در دانشگاه دفاع ملی آمریکا وابسته به وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) درحالیکه موشه یعلون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز حضور داشت، گفت:
جناب یعلون! اینجا باهوش ترین مغزهای راهبردی در آمریکا حضور دارند که قبل از تحصیل در این دانشگاه در ارتش ، بخش خارجه و یا بخش دولتی خدمت کرده اند.

اشتون کارتر خطاب به دانشجویان دانشگاه دفاع ملی آمریکا نیز گفت: معدود کشورهایی هستند که مثل همپیمان ما اسرائیل با چنین فضایی پر تحرک و دلهره آور روبرو باشند. من شخصا برخی از این فضاها را در زمانی که جناب یعلون در ماه ژوئیه میزبان من بود، مشاهده کرده ام . وی من را به مرز لبنان برد جایی که ما تهدیدی را که حزب الله برای اسرائیل دارد، مشاهده کردیم. این سفر به من یادآوری کرد که تهدید برای اسرائیلی ها چقدر واقعی و چقدر نزدیک است!

اشتون کارتر افزود: خاورمیانه( غرب آسیا) درحال تغییرات چشمگیر است و درحال تجربه کردن بحران هایی است که از همه طرف ها اسرائیل را تهدید می کنند. ما این وضعیت را برای دانشجویان مسائل راهبردی به عنوان « ارزیابی وضعیت چالش برانگیز » توصیف می کنیم اما وضعیت کنونی برای اسرائیل تهدیدی روزانه برای اسرائیل، اقتصاد و دمکراسی آن است. ما از زمان تاسیس اسرائیل در کنار آن بوده ایم و همیشه در کنار اسرائیل خواهیم بود. اسرائیل سنگ بنای راهبرد ما در خاورمیانه است و امنیت آن برای آمریکا ، ارتش ما ، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و برای شخص من یک اولویت ارشد است. به همین علت است که موشه یعلون این هفته به همراه من در آمریکا است. به همین علت است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ماه آینده میلادی به واشنگتن دی سی سفر خواهد کرد.

وزیر دفاع آمریکا گفت: وقتی که من در ماه ژوئیه به همراه موشه یعلون در اسرائیل بودم ، وی مقیاس و عمق روابط دفاعی ما را مقیاسی بی سابقه توصیف کرد. این همان کلمه ای است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بکار گرفته اند. همه این افراد درست می گویند. پس از سالها تلاش های بی سابقه برای کمک به اسرائیل برای تقویت امنیت خود، روابط دفاعی آمریکا و اسرائیل هرگز تا این حد قویتر نبوده است. من اطمینان دارم که برخی ازشما در دوره کاریتان با نیروهای دفاعی اسرائیل کار کرده اید. من اطمینان دارم که بسیاری از شما در آینده این کار را خواهید کرد. این هفته موشه یعلون و من همچنان به کار خود ادامه خواهیم داد تا این روابط قویتر هم بشود. ما به تعهدات خود در گنبد آهنین برای حفظ برتری کیفی نظامی اسرائیل عمل می کنیم. برتری کیفی نظامی اسرائیل سیاست دیرینه وزارت دفاع آمریکا است.

وی افزود: این مسئله در آمریکا به یک قانون تبدیل شده است.برتری کیفی نظامی اسرائیل موضوعی است که من شخصا با دوستان اسرائیلی ام درباره اش کار کرده ام و این همکاری هم در زمان ریاست من بر وزارت دفاع آمریکا و هم به زمان قبل از آن مربوط می شود. ما همچنان توانایی های پیشرفته را در دسترس اسرائیل قرار خواهیم داد. اسرائیل در سال آینده میلادی اولین و تنها دوست ما درخاورمیانه خواهد بود که جنگنده های استیلث( رادار گریز) اف ــ سی و پنج را دریافت خواهد کرد.

اشتون کارتر در ادامه درباره برنامه جامع اقدام مشترک( برجام ) گفت: درحالیکه توافقنامه ایران باعث ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته ای خواهد شد، اما اسرائیل همچنان با تهدیدات بسیار واقعی موشکی آن هم از طرف شماری از بازیگران در منطقه روبرو است که شامل ایران و حزب الله می شود. به همین علت است که ما حمایت خود از دفاع موشکی اسرائیل را حفظ خواهیم کرد. ما همچنان از گنبد آهنین حمایت خواهیم کرد. گنبد آهنین باعث حفظ جان شمار زیادی از افراد اسرائیلی در زمان جنگ شد. ما کمک های خود را به سیستم های دیوید اسلینگ( موسوم به گرز جادویی) و ارو(Arrow) ادامه خواهیم داد. این سیستم ها قابلیت هدف قرار دادن موشک های دور برد و موشک های بالستیک را دارند. ما همچنین در عرصه های جدید نیز بایکدیگر همکاری داریم که شامل همکاری سایبری می شود.

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس