تاریخ انتشار: ۲۷ مرد ۱۳۹۵

[ad_1] بهداد سلیمی که از المپیک ۲۰۱۲ لندن به بعد طلا نگرفته بود، امشب برای تکرار قهرمانی در المپیک به میدان رفت و موفق شد در یکضرب رکورد جهان و المپیک را دو کیلوگرم جابجا کرد. به گزارش «تابناک ورزشی»، پس از قهرمانی در المپیک ۲۰۱۲، بهداد سلیمی در سال ۲۰۱۳ به خاطر اختلاف با […]

[ad_1]

بهداد سلیمی که از المپیک ۲۰۱۲ لندن به بعد طلا نگرفته بود، امشب برای تکرار قهرمانی در المپیک به میدان رفت و موفق شد در یکضرب رکورد جهان و المپیک را دو کیلوگرم جابجا کرد.

به گزارش «تابناک ورزشی»، پس از قهرمانی در المپیک ۲۰۱۲، بهداد سلیمی در سال ۲۰۱۳ به خاطر اختلاف با سرمربی وقت تیم ملی به مسابقات جهانی نرفت. او در سال ۲۰۱۴ در المپیک نقره گرفت و در دوره گذشته به خاطر مصدومیت در مسابقات شرکت نکرد. او بعد از مصدومیت با یک برنامه حساب شده و خوب، رفته رفته از مصدومیت خارج شد و از مجموع ۴۱۰ کیلو به بالا کار خود را رفته رفته آغاز کرده و حالا گفته می شود، در آخرین تمرینات،۲۱۰ کیلو در یکضرب و۲۵۲ کیلو در ۲ ضرب را بالای سر برده است؛ اما


رویدادهای حرکت یکضرب

* وزنه بردار مصری با ۱۸۵ کیلو شروع کرد و سه چراغ سفید گرفت.

* اورساگ نماینده چک هم ۱۸۵ کیلو را راحت بالای سر برد.

* الکسانیان از ارمنستان با ۱۸۶ کیلوگرم شروع کرد و موفق شد آن را بالای سر ببرد.

* ماکسیم از استونی ۱۸۷ کیلو را برای استارت انتخاب کرد که موفق نبود.

* ماکسیم در دومین تلاش به زحمت موفق شد وزنه ۱۸۷ را بالای سر نگه دارد.

* وزنه زن آلمانی ۱۸۸ کیلو را بالای سر برد.

* دومین انتخاب احمد وزنه بردار مصری با ۱۹۰ کیلو سه چراغ سفید گرفت.

* نمیانده استونی هم ۱۹۰ کیلو را برای حرکت دوم خود برگزید اما آن را بلند هم نکرد.

* وزنه بردار برزیلی در میان تشویق هموطنانش روی تخته آمد و ۱۹۰ کیلو را بالای سر برد.

* این ورزشکار برای سومین بار تلاش کرد همان ۱۹۰ کیلو را بلند کند ولی بار دیگر آن را انداخت.

* اورساگ نتوانست ۱۹۱ را بالای سر ببرد و میله از دستش رها شد تا با همان ۱۸۵ کارش تمام شود.

* ولاجک آلمانی وزنه ۱۹۲ کیلویی را انداخت.

* احمد از مصر اخرین حرکتش را نتوانست به خوبی انجام دهد و ۱۹۲ را انداخت.

* ولاجک نتوانست در سومین تلاش هم موفق باشد.

* حاجی محمد تویچیف وزنه بردار ترکمنستان ۱۹۳ را حتی لیفت هم نکرد و رها کرد.

* الکسانیان ارمنی دومین انتخابش را با ۱۹۳ کیلوگرم بالای سر برد.

* تویچیف ترکمن برای دومین بار ۱۹۳ را امتحان کرد ولی باز هم نتوانست آن را تکان دهد.

* او در سومین حرکتش در وزنه ۱۹۳ برای جلوگیری از اوت شدن پشت وزنه رفت ولی نتوانست.

* دومین حرکت فرناندو برزیلی ۱۹۵ کیلو بود که آن را انداخت.

* الکسانیان ارمنی آخرین انتخابش را با ۱۹۵ کیلوگرم امتحان کرد که موفق بود.

* سومین حرکت فرناندو برزیلی برای ۱۹۵ کیلو موفق بود تا سالن منفجر شود.

* تورمانیدزه گرجستانی با ۱۹۷ کیلو وارد مسابقه شد و آن را به راحتی زد.

*میناسیان از ارمنستان با ۲۰۰ کیلو مثل آب خوردن و سریع سنگین ترین وزنه را زد.

* دومین انتخاب تورمانیدزه گرجستانی ۲۰۳ کیلو بود که سه چراغ سفید به علامت موفقیت گرفت.

* کالاخادزه ارمنستانی وزنه بردار اصلی ارمنی ها با ۲۰۵ کیلو روی تخته آمد و مثل پر کاه بلند کرد.

* بهداد سلیمی وزنه ۲۰۶ کیلو را به آسانی هر چه تمام تر بلند کرد.

تورمانیدزه با ۲۰۷ کیلو آخرین وزنه اش را انتخاب کرد که در بلند کردن آن موفق بود.

* کالاخادزه دیگر ارمنستانی با ۲۱۰ کیلو دومین حرکتش را پشت سر گذاشت.

*میناسیان ۲۱۰ کیلو را بالای سر برد تا رقابت حساس شود.

* بهداد سلیمی وزنه ۲۱۱ کیلویی را هم با موفقیت بالای سر برد.

* کالاخادزه ارمنستانی با ۲۱۵ کیلو رکورد جهان و المپیک را نشانه رفت و موفق شد.

* بهداد سلیمی وزنه ۲۱۶ کیلو را تقاضا داد تا رکوردهایش را پس بگیرد و این کار را هم کرد.

رویدادهای حرکت دوضرب

* تورمانیدزه گرجستانی با ۲۲۷ کیلو اولین حرکت دو ضرب را انجام داد و به راحتی موفق عمل کرد.

* اورساگ اهل چک با ۲۲۸ کیلو ، نخستین حرکتش را موفق اجرا کرد.

* ولاجک ۳۴ ساله آلمانی ۲۳۲ کیلو را تقاضا داد و موفق بود.

* تورمانیدزه وزنه ۲۳۵ کیلو را تقاضا داد که سه چراغ سفید گرفت.

* میناسیان ۲۳۶ کیلو را تقاضا داد و موفق شد.

* وزنه بردار برزیلی فرناندو با تقاضای ۲۴۰ کیلو روی تخته آمد و با موفقیت کارش را انجام داد.

* وزنه بردار چک با ۲۴۰ کیلو رکورد خوبی برای خودش ثبت کرد.

* ولاجک آلمانی ۲۴۰ کیلو را انداخت تا نتواند رکورد شخصی خودش را جابجا کند.

* میناسیان ارمنی ۲۴۱ را برای دومین حرکتش درخواست کرد و موفق نبود.

* تورمانیدزه گرج با ۲۴۱ به کارش پایان داد که در اجرای آن موفق بود. مجموع ۴۴۲ کیلو برای او ثبت شد.

*میناسیان ۲۴۱ را برای سومین حرکتش برگزید و بالاخره آن را ثبت کرد. مجموع او به ۲۵۱ کیلو رسید.

* کالاخادزه گرجستانی با ۲۴۲ کیلو شروع کرد و به راحتی آن را بالای سر برد.

* ولاجک پا به سن گذاشته آلمانی بار دیگر در کنترل ۲۴۰ کیلو ناکام ماند تا کارش را تمام کند.

* وزنه بردار استونی ۲۴۳ را درخواست کرد و آن را بالای سر برد. او در یکضرب خیلی ضعیف عمل کرده بود.

* اورساگ برای سومین حرکت روی تخته امد تا ۲۴۳ را بزند اما نتوانست.

* الکسانیان ارمنی با ۲۴۵ کیلو کارش را در دوضرب شروع کرد که راحت آن را بالای سر برد.

* بهداد سلیمی هم با درخواست ۲۴۵ برای حرکت نخست روی تخته امد و به رغم بالای سربردن آن ، دو چراغ قرمز دادند.

* وزنه بردار برزیلی فرناندو با تقاضای ۲۴۰ کیلو باز هم موفق نبود.

* بهداد سلیمی برای دومین بار ۲۴۵ را تقاضا داد و با تحمل درد فراوان این وزنه را بالای سر برد و سه چراغ سفید گرفت اما در اتفاقی نادر هیات ژوری رای را برگرداند و وزنه را نپذیرفت!!

* بهداد سلیمی مجبور شد برای سومین بار پیاپی  ۲۴۵ کیلو را بزند که با توجه به پای مصدومش بسیار دشوار بود.

بهداد با 216 کیلو رکورد یکضرب جهان و المپیک را زد/داوران مدال را از سینه سلیمی کندند!+ویدئو

* کالاخادزه گرجستانی با ۲۴۷ کیلو طلای المپیک را برای خودش لمس کرد.

* نماینده برزیل نتوانست وزنه ۲۴۷ را بالا بکشد.

* وزنه بردار استونی ۲۵۰ کیلو را درخواست داد و آن را کنترل کرد ولی دو چراغ قرمز دادند.

* لاشا کالاخادزه گرجستانی با ۲۵۸ کیلو طلای المپیک را گرفت و رکورد مجموع جهان را شکست.

مدال  طلای بهداد ،در این دوره تنها محدود به یک وزن وزنه برداری نبود که وزنه برداری ما تا همین جای کار هم ۲ طلا گرفته بود بلکه بهداد در شرایطی امشب به روی تخته رفت که ۲ طلایی ایران در المپیک گذشته امروز  در کشتی فرنگی نتوانستد با تکرار طلا ملت را شاد کنند.

امشب اگر بهداد طلا می گرفت ورزش ما با ۳ طلا و دو برنز به روزهایی می رسد که با ۱۰ ورزشکار بسیار پر امید کشتی آزاد وتکواندو امیدوار به کسب ۵-۶ مدال شامل ۲-۳مدال طلا خواهیم شد. ورزش ما با درخشش امشب بهداد سلیمی می توانست دوباره نفس تازه کند اما داوران و هیأت ژوری حق بهداد را خوردند.

مصاحبه ناراحت کننده بهداد سلیمی بعد از رکوردش با خبرنگاران را در «تابناک» ببینید:


[ad_2]

منبع:تابناک ورزشی

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس