تاریخ انتشار: ۱۱ اسف ۱۳۹۳

رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در قالب هشت گروه درحال برگزاری است. برنامه، نتایج و جدول رقابت‌های تمام تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها در ذیل می‌آید. گروه A سه شنبه، پنجم اسفند پرسپولیس ایران ۳-۰ لخویا قطر النصر عربستان ۱-۱ بنیادکار ازبکستان سه شنبه ۱۲ اسفند بنیادکار ازبکستان – پرسپولیس ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ لخویا قطر […]

رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در قالب هشت گروه درحال برگزاری است. برنامه، نتایج و جدول رقابت‌های تمام تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها در ذیل می‌آید.

لیگ قهرمانان آسیا

گروه A

سه شنبه، پنجم اسفند

پرسپولیس ایران ۳-۰ لخویا قطر

النصر عربستان ۱-۱ بنیادکار ازبکستان

سه شنبه ۱۲ اسفند

بنیادکار ازبکستان – پرسپولیس ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰

لخویا قطر – النصر عربستان؛ ساعت ۱۸:۴۵

سه شنبه ۲۶ اسفند

بنیادکار ازبکستان – لخویا قطر؛ ساعت ۱۶:۳۰

النصر عربستان – پرسپولیس ایران؛ ساعت ۲۱

چهارشنبه ۱۹ فروردین

پرسپولیس ایران – النصر عربستان؛ ساعت ۱۸:۳۰

لخویا قطر – بنیادکار ازبکستان؛ ساعت ۲۰

چهارشنبه ۲ اردیبهشت

بنیادکار ازبکستان – النصر عربستان؛ ساعت ۱۸:۳۰

لخویا قطر – پرسپولیس ایران؛ ساعت ۲۰

چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت

پرسپولیس ایران – بنیادکار ازبکستان؛ ساعت ۱۸:۳۰

النصر عربستان – لخویا قطر؛ ساعت ۲۲:۲۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ پرسپولیس ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۳
۲ النصر عربستان ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۳ بنیادکار ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۴ لخویا ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۳- ۰

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه B

سه شنبه، پنجم اسفند

پاختاکور ازبکستان ۲-۱ نفت ایران

العین امارات ۰-۰ الشباب عربستان

سه شنبه ۱۲ اسفند

نفت ایران – العین امارات؛ ساعت ۱۸

الشباب عربستان – پاختاکور ازبکستان؛ ساعت ۲۰:۵۰

چهارشنبه ۲۷ اسفند

پاختاکور ازبکستان – العین امارات؛ ساعت ۱۵:۳۰

نفت ایران – الشباب عربستان؛ ساعت ۱۸

سه شنبه ۱۸ فروردین

العین امارات – پاختاکور ازبکستان؛ ساعت ۱۹:۴۵

الشباب عربستان – نفت ایران؛ ساعت ۲۲:۰۵

چهارشنبه ۲ اردیبهشت

نفت ایران – پاختاکور ازبکستان؛ ساعت ۱۹

الشباب عربستان – العین امارات؛ ساعت ۲۲:۱۰

چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت

پاختاکور ازبکستان – الشباب عربستان؛ ساعت ۱۸

العین امارات – نفت ایران؛ ساعت ۲۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ پاختاکور ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۱ ۳
۲ العین ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۳ الشباب ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۴ نفت ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱- ۰

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه C

چهارشنبه، ششم اسفند

فولاد ایران ۰-۰ السد قطر

الهلال عربستان ۳-۱ لوکوموتیو ازبکستان

چهارشنبه ۱۳ اسفند

لوکوموتیو ازبکستان – فولاد ایران؛ ساعت ۱۳:۳۰

السد قطر – الهلال عربستان؛ ساعت ۱۹:۱۵

سه شنبه ۲۶ اسفند

فولاد ایران – الهلال عربستان؛ ساعت ۱۶

السد قطر – لوکوموتیو ازبکستان؛ ساعت ۱۹:۱۵

چهارشنبه ۱۹ فروردین

لوکوموتیو ازبکستان – السد قطر؛ ساعت ۱۵:۳۰

الهلال عربستان – فولاد ایران؛ ساعت ۲۲:۱۵

سه شنبه ۱ اردیبهشت

لوکوموتیو ازبکستان – الهلال عربستان؛ ساعت ۱۹

السد امارات – فولاد ایران؛ ساعت ۲۰:۳۰

سه شنبه ۱۵ اردیبهشت

فولاد ایران – لوکوموتیو ازبکستان؛ ساعت ۱۷:۳۰

الهلال عربستان – السد قطر؛ ساعت ۲۲:۲۵

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ الهلال ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۱ ۲ ۳
۲ فولاد ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۳ السد ۱ ۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۴ لوکوموتیو ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۲- ۰

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه D

چهارشنبه، ششم اسفند

نسف قارشی ازبکستان ۲-۱ تراکتورسازی ایران

الاهلی امارات ۳-۳ الاهلی عربستان

چهارشنبه ۱۳ اسفند

تراکتورسازی ایران – الاهلی امارات؛ ساعت ۱۶

الاهلی عربستان – نسف قارشی ازبکستان؛ ساعت ۲۰:۴۵

چهارشنبه ۲۷ اسفند

الاهلی امارات – نسف قارشی ازبکستان؛ ساعت ۲۰:۰۵

الاهلی عربستان – تراکتورسازی ایران؛ ساعت ۲۰:۵۰

سه‌شنبه ۱۸ فروردین

تراکتورسازی ایران – الاهلی عربستان؛ ساعت ۱۶

نسف قارشی ازبکستان – الاهلی امارات؛ ساعت ۱۸:۳۰

سه شنبه ۱ اردیبهشت

تراکتورسازی ایران – نسف قارشی ازبکستان؛ ساعت ۱۸

الاهلی عربستان – الاهلی امارات؛ ساعت ۲۲

سه شنبه ۱۵ اردیبهشت

نسف قارشی ازبکستان – الاهلی عربستان؛ ساعت ۱۹:۳۰

الاهلی امارات – تراکتورسازی ایران؛ ساعت ۲۰:۱۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ نسف قارشی ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۱ ۳
۲ الاهلی عربستان ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۳ ۰ ۱
۳ الاهلی امارات ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۳ ۰ ۱
۴ تراکتورسازی ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱- ۰

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه E

سه‌شنبه پنجم اسفند

جونبوک موتورز کره جنوبی ۰-۰ کاشیوا ریزول ژاپن

بین دونگ ویتنام ۲-۳ شاندونگ لیوننگ چین

سه شنبه ۱۲ اسفند

شاندونگ لیوننگ چین – جونبوک موتورز کره جنوبی؛ ساعت ۱۱

کاشیوا ریزول ژاپن – بین دونگ ویتنام؛ ساعت ۱۳:۳۰

سه‌شنبه ۲۶ اسفند

کاشیوا ریزول ژاپن – شاندونگ لیوننگ چین؛ ساعت ۱۳:۳۰

جونبوک موتورز کره جنوبی – بین دونگ ویتنام؛ ساعت ۱۳:۳۰

چهارشنبه ۱۹ فروردین

بین دونگ ویتنام – جونبوک موتورز کره جنوبی؛ ساعت ۱۵:۳۰

شاندونگ لیوننگ چین – کاشیوا ریزول ژاپن؛ ساعت ۱۵:۳۰

چهارشنبه ۲ اردیبهشت

کاشیوا ریزول ژاپن – جونبوک موتورز کره جنوبی؛ ساعت ۱۴:۳۰

شاندونگ لیوننگ چین – بین دونگ ویتنام؛ ساعت ۱۵:۳۰

چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت

جونبوک موتورز کره جنوبی – شاندونگ لیوننگ؛ ساعت ۱۴:۳۰

بین دونگ ویتنام – کاشیوا ریزول ژاپن؛ ساعت ۱۵:۳۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ شاندونگ لیوننگ ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۲ ۱ ۳
۲ جونبوک موتورز ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۳ کاشیوا ریزول ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۴ بین دونگ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲ ۳ ۱- ۰

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه F

گامبا اوزاکا ژاپن ۰-۲ گوانگژو R&F چین

بوریرام تایلند ۲-۱ سئونگنام کره جنوبی

سه شنبه ۱۲ اسفند

سئونگنام کره جنوبی – گامبا اوزاکا ژاپن؛ ساعت ۱۴

گوانگژو R&F چین – بوریرام تایلند؛ ساعت ۱۵

سه‌شنبه ۲۶ اسفند

گوانگژو R&F چین – سئونگنام کره جنوبی؛ ساعت ۱۵

چهارشنبه ۲۷ اسفند

گامبا اوزاکا ژاپن – بوریرام تایلند؛ ساعت ۱۳:۳۰

سه‌شنبه ۱۸ فروردین

سئونگنام کره جنوبی – گوانگژو R&F چین؛ ساعت ۱۵

بوریرام تایلند – گامبا اوزاکا ژاپن؛ ساعت ۱۵:۳۰

چهارشنبه ۲ اردیبهشت

سئونگنام کره جنوبی – بوریرام تایلند؛ ساعت ۱۵

گوانگژو R&F چین- گامبا اوزاکا ژاپن؛ ساعت ۱۶

چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت

گامبا اوزاکا ژاپن – سئونگنام کره جنوبی؛ ساعت ۱۴:۳۰

بوریرام تایلند – گوانگژو R&F چین؛ ساعت ۱۵:۳۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ گوانگژو R&F چین ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۳
۲ بوریرام ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۱ ۳
۳ سئونگنام ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱- ۰
۴ گامبا اوزاکا ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۲- ۰

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه G

چهارشنبه، ششم اسفند

بریزبن رور استرالیا ۰-۱ بیجینگ گوان چین

سوون سامسونگ کره جنوبی ۲-۱ اوراوا ژاپن

چهارشنبه ۱۳ اسفند

اوراوا ژاپن – بریزبن رور استرالیا؛ ساعت ۱۴

بیجینگ گوان چین – سوون سامسونگ کره جنوبی؛ ساعت ۱۵

سه‌شنبه ۲۶ اسفند

بریزبن رور استرالیا – سوون سامسونگ کره جنوبی؛ ساعت ۱۲

بیجینگ گوان چین – اوراوا ژاپن؛ ساعت ۱۵

چهارشنبه ۱۹ فروردین

اوراوا ژاپن – بیجینگ گوان چین؛ ساعت ۱۵

سوون سامسونگ کره جنوبی – بریزبن رور استرالیا؛ ساعت ۱۵

سه شنبه ۱ اردیبهشت

اوراوا ژاپن – سوون سامسونگ کره جنوبی؛ ساعت ۱۵

بیجینگ گوان چین – بریزبن رور استرالیا؛ ساعت ۱۶

سه شنبه ۱۵ اردیبهشت

سوون سامسونگ کره جنوبی – بیجینگ گوان چین؛ ساعت ۱۱:۳۰

بریزبن رور استرالیا – اوراوا ژاپن؛ ساعت ۱۳:۳۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ سوون سامسونگ ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۱ ۳
۲ بیجینگ گوان ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳
۳ اوراوا ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱- ۰
۴ بریزبن رور ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱- ۰

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه H

چهارشنبه، ششم اسفند

کاشیما آنتلر ژاپن ۱-۳ وسترن سیدنی استرالیا

گوانگژو چین ۱-۰ اف سی سئول کره جنوبی

چهارشنبه ۱۳ اسفند

وسترن سیدنی استرالیا – گوانگژو چین؛ ساعت ۱۲

اف سی سئول کره جنوبی – کاشیما آنتلر ژاپن؛ ساعت ۱۴

چهارشنبه ۲۷ اسفند

اف سی سئول کره جنوبی – وسترن سیدنی استرالیا؛ ساعت ۱۴

گوانگژو چین – کاشیما آنتلر ژاپن؛ ساعت ۱۵:۳۰

سه‌شنبه ۱۸ فروردین

وسترن سیدنی استرالیا – اف سی سئول کره جنوبی؛ ساعت ۱۴

کاشیما آنتلر ژاپن – گوانگژو چین؛ ساعت ۱۴:۳۰

سه شنبه ۱ اردیبهشت

وسترن سیدنی استرالیا – کاشیما آنتلر ژاپن؛ ساعت ۱۴

اف سی سئول کره جنوبی – گوانگژو چین؛ ساعت ۱۵

سه شنبه ۱۵ اردیبهشت

کاشیما آنتلر ژاپن – اف سی سئول کره جنوبی؛ ساعت ۱۰:۳۰

گوانگژو چین – وسترن سیدنی استرالیا؛ ساعت ۱۶:۳۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ وسترن سیدنی ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۱ ۲ ۳
۲ گوانگژو ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳
۳ اف سی سئول ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱- ۰
۴ کاشیما آنتلر ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۲- ۰

 

برچسب ها: برچسب‌ها, ,
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس