تاریخ انتشار: ۲۳ مرد ۱۳۹۵

[ad_1] شرکت دامداری تلیسه نمونه از زیر مجموعه‌های بنیاد مستضعفان با قدمت بیش از ۳۰سال فعالیت، از محل تولید شیر و فروش دام کسب درآمد می‌کند. این شرکت با سرمایه اسمی ۷۰میلیاردریالی، ۸۲۸ریال سود برای هر سهم خود پیش‌بینی کرده است. شرکت دامداری تلیسه نمونه به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه بنیاد مستضعفان […]

[ad_1]


شرکت دامداری تلیسه نمونه از زیر مجموعه‌های بنیاد مستضعفان با قدمت بیش از ۳۰سال فعالیت، از محل تولید شیر و فروش دام کسب درآمد می‌کند. این شرکت با سرمایه اسمی ۷۰میلیاردریالی، ۸۲۸ریال سود برای هر سهم خود پیش‌بینی کرده است.

شرکت دامداری تلیسه نمونه به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه بنیاد مستضعفان در سال ۱۳۶۴ در تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در سال ۱۳۷۲ به دلیل قرار گرفتن در طرح به شهریار منتقل و در سال ۱۳۹۴ در بازار دوم فرابورس با نماد ‌تلیسه درج شد.

فعالیت «تلیسه»در زمینه امور مربوط به کشاورزی، زراعت، دامداری و پرورش حیوانات است و درآمد از محل فروش دام و تولید شیر تامین می‌شود.
ترکیب سهامداران:

صورت‌های مالی اساسی
شرکت دامداری تلیسه سال مالی منتهی به اسفندماه دارد. این شرکت با سرمایه اسمی ۷۰میلیارد ریالی ۱۴۲میلیارد ریال حقوق صاحبان سهام در تاریخ ۳۱خردادماه داشته اما با لحاظ کردن تقسیم سود تیرماه، ارزش دفتری کاهش یافته است همچنین در سال ۹۴، تلیسه موفق به کسب ۴۹میلیارد ریال سود خالص و ۵۴میلیارد ریال سود عملیاتی شده است. ضمناً در عمده موارد، میزان جریان ورود وجه نقد عملیاتی بیش از سود خالص محقق شده بوده که نشان از کیفیت سود مناسب می‌تواند باشد.

الف) ترازنامه: بر اساس ترازنامه ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه این شرکت ۱۷۲میلیارد ریال دارایی جاری و ۱۶۹میلیارد ریال بدهی جاری دارد. شرکت در پایان خردادماه ۶۵میلیارد ریال سود انباشته داشته که با تقسیم سود ۶۵۰ریالی به ازای هر سهم این شرکت همکنون ۲۰میلیارد ریال سود انباشته دارد و در واقع ارزش دفتری هر سهم همکنون ۱۳۸۴ریال است.

۴۹درصد از دارایی‌های جاری شرکت را حساب‌های دریافتی تشکیل داده است. این بخش شامل ارقام راکد و سنواتی یا طلب عمده از یک شخص خاص نیست. مطالبات از اشخاص غیر وابسته است.

۳۸درصد دارایی‌های جاری شرکت را مواد اولیه تشکیل داده است. این بخش عمدتاً شامل خوراک دام، لوازم یدکی و کود زراعی است.  ۵۴درصد از دارایی‌های ثابث مشهود به ارزش ۲۱۲میلیارد ریال شامل ۳۵۲۱ راس دام مولد و ۲۴۳۵ راس گوساله است که نسبت به ابتدای دوره رشد مقداری آن ۲۳درصد طی سال ۱۳۹۴ بوده است.

۹۴درصد از بدهی‌های جاری شرکت را حساب‌های پرداختنی تشکیل داده و ۹۲درصد بدهی‌های بلندمدت نیز حساب پرداختنی به بنیاد مستضعفان است. این بدهی‌ها عمدتاً بابت انتقال سود سهام پرداختنی به سرفصل مورد اشاره، انتقال زمین از سوی بنیاد به شرکت مورد بررسی و همچنین هزینه کرد سهامداران در پروژه افزایش ظرفیت تولید است.

ب) صورت جریان وجوه نقد: بر اساس گزارش سه‌ماهه، میزان ورود وجه نقد عملیاتی ۱۸میلیارد ریال و سود خالص عملیاتی ۱۷میلیارد ریال بوده است که از تناسب بسیار خوبی برخوردار است. شرایط شرکت در سایر بخش ها به نحوی نیست که تلیسه اقدام به دریافت تسهیلات از بانک‌ها کند بنابراین این شرکت همچنان بی‌نیاز به تامین مالی خواهد بود.

ج) صورت سود و زیان: شرکت تلیسه در سال ۱۳۹۳ موفق به کسب ۵۵٫۴میلیارد ریال سود خالص شده است و در سال ۱۳۹۴ نیز به سود۴۹٫۲میلیارد ریالی رسیده است. برای سال جاری سود خالص این شرکت دامداری در سطح ۵۷٫۹میلیارد ریال پیشبینی شده است که در سه ماه نخست ۱۶٫۹میلیارد ریال ازان معادل ۲۹درصد محقق شده است.

بخش فروش و بهای تمام شده، به صورت تحلیلی در جدول زیر مورد بررسی واقع شده است:

سود ناخالص عملیاتی شرکت در پیشبینی سال ۱۳۹۵ برابر با ۸۹٫۲۰۴میلیون ریال است که در جدول تحلیلی سود ناخالص عملیاتی به ۹۶٫۵۶۰میلیون ریال افزایش یافته است. در خصوص مفروضات و دلایل رشد سودآوری نکات زیر قابل ذکر است:

شیر: نرخ شیر جهت فروش برای ۶ ماه نخست برابر با واقعی سه ماه نخست و ۶ ماهه دوم با توجه به تغییر فصل و افزایش نرخ ها به سطح ۱۳۰۰۰ریال در هر کیلو فرض شده است. بهای تمام شده بر اساس هزینه کرد واقعی برای تولید بر اساس موجودی اول دوره لحاظ شده است.

دام: نرخ های فروش دام مولد و غیر مولد بر اساس ارزش منصفانه که رقم نزدیک به بازار مصرف است در بودجه تحلیلی تعدیل گردیده است.
مقادیر فروش با توجه به مقدار واقعی فروش شیر در ۳ ماه نخست که ۲۱درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته بدون تغییر نسبت به بودجه لحاظ شده همچنین مقدار فروش دام هرچند پوشش ۱۴درصدی در سه ماهه را نشان می‌دهد اما چون مطابق با مقدار مشابه سال قبل و الگوی سال گذشته است، بی‌تغییر نسبت به بودجه فرض گردیده است.

نتیجه:
تجمیع موارد فوق نشان می‌دهد سودآوری شرکت در بخش عملیاتی قابلیت رشد ۷٫۳۵۶میلیون ریالی دارد که عمده دلیل آن فرض افزایش نرخ فروش در نیمه دوم سال به دلیل تغییر فصل است بنابراین میزان پوشش سودآوری در نیمه دوم سال بهتر از نیمه اول خواهد بود.

با توجه به موارد فوق صورت سود و زیان به شرح زیر تعدیل شده است:

هزینه عمومی و اداری بر اساس واقعی سال ۱۳۹۴ و افزایش ۱۰درصدی در مولفه‌های متغیر محاسبه شده است. سایر هزینه‌ها که عمدتا به دلیل هزینه جذب نشده در تولید است، با توجه به افزایش مقدار فروش نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهشی فرض شده است. هزینه مالی بر اساس میزان واقعی بدهی بانکی و با نرخ ۱۸درصد لحاظ شده است. سایر درآمدها بر اساس سود بانکی پیش‌بینی شده و تکرار در ۹ ماه باقی مانده تعدیل شده است.

با توجه به تحقق سود ۲۴۲ریالی در سه ماه نخست انتظار می‌رود میزان سودآوری در ماه‌های بعدی خصوصاً در نیمه دوم سال رشد کند. با فرض نرخ رشد ۵درصد، بازده مورد انتظار ۲۰درصد و سود بودجه شده به همراه سیاست تقسیم سود ۹۰درصد، ارزش هر سهم در محدوده ۵۰۰۰ریال قابل محاسبه است که برابر با p.e 6 واحد است. همکنون، تنها همگروه این شرکت، زمگسا با p.e 7.8واحدی معامله می‌شود.

مقایسه زمگسا و تلیسه می تواند نکات جالبی در برداشته باشد:

در حالی که تلیسه در عموم موارد ظرفیت بالاتری به لحاظ عملیاتی دارد و مقدار فروش بیشتری نیز محقق می‌کند اما میزان سود خالص زمگسا ۱۲۵میلیارد ریال و میزان سود خالص تلیسه ۵۸میلیاردریال پیش‌بینی شده است. حاشیه سود زمگسا ۲۹درصد و حاشیه سود تلیسه در سطح ۱۵درصد پیش‌بینی شده است. مبلغ فروش هر دو شرکت به هم نزدیک و حتی مبلغ فروش تلیسه ۵۵میلیارد ریال بیشتر از زمگسا است اما p.s زمگسا در سطح ۱٫۷است در حالی که با فرض عرضه سهام تلیسه با p.e 6 واحدی، p.s تلیسه تقریباً یک،دوم یا نیم خواهد بود.

این امر نشان می‌دهد هرچند تلیسه بر اساس مدل‌های ارزشگذاری و p.e نرمال بازار و گروه، ارزش بازاری در سطح ۳۵۰میلیاردریال دارد اما چون مبلغ فروشی در سطح ۶۰۹میلیاردریال محقق می‌کند، با اصلاح ساختار بهای تمام شده(به طور نمونه هزینه جدب نشده در تولید) و یا مسائلی که در صنعت این شرکت باید مورد توجه قرار گیرد، قادر است هزینه را کاهش و سودآوری را بالا ببرد.

*تحلیلگر ارشد بازارسرمایه

[ad_2]

منبع:اقتصادنیوز

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس