تاریخ انتشار: ۱۷ مرد ۱۳۹۴
شورای نگهبان:

سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا با کلیت برگزاری انتخابات الکترونیکی و شفاف موافق است.

به گزارش گذارنیوز ابراهیمیان در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی درخصوص اقدام وزارت کشور در آغاز خرید تجهیزات لازم برای برگزاری انتخابات آینده به شکل الکترونیکی افزود: اینگونه اقدامات، مربوط به حوزه اجراست که بنده از جزئیات آن اطلاع ندارم.

وی گفت: اینگونه اقدامات مقدماتی ارتباطی با انتخابات خاصی ندارد و هر یک از این اقدامات به اطلاع شورای نگهبان رسیده می شود و ما نیز ضمن آگاهی مرحله به مرحله از آن ، اظهار نظر و نظارت می کنیم.

ابراهیمیان افزود: در پایان باید دانست آنچه از مجموع این اقدامات حاصل می شود تضمین کننده انتخابات امن که نظارت قانونی را ممکن می کند هست یا نه.

وی گفت: کارشناسان ما در وزارت کشور این موضوع را مطرح کردند و آنان نیز با ما همراه و همدلند و گفته‌اند روند کار را مرحله به مرحله به اطلاع شورای نگهبان می رسانند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اگر قرار بر ساخت صندوق جدید آراء باشد به مرحله آزمون و بررسی که برسد شورای نگهبان آن را بررسی می کند و در صورت تأیید در انتخابات آینده استفاده خواهد شد و اگر هم تأیید نشود در دوره های دیگر انتخابات بررسی خواهد شد.

ابراهیمیان پیشبرد و تأیید هر یک از مسائل مرتبط با انتخابات آینده به‌ویژه صندوق جدید آراء را به ارائه جدول زمانی اقدامات انتخاباتی از جانب وزارت کشور و اقدام بهنگام در این خصوص مشروط دانست.
وی گفت: اگر این جدول به ما اعلام شود می توانیم در هر مرحله برای هر اقدام انتخاباتی اظهار نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اساساً اینکه انتخابات به شکل الکترونیکی برگزار شود یا نشود مطرح نیست ما در اینکه این اقدام مفید و سبب تسهیل در اجرا و نظارت است اتفاق نظر داریم اما جدول زمانی و اجرای هر یک از مراحل انتخاباتی باید بهنگام باشد.

ابراهیمیان به رسانه ها به ویژه رسانه‌هایی که گرایش سیاسی شدید دارند توصیه کرد که از ساده‌سازی این مسئله بپرهیزند و آن را به سمتی نکشانند که نهادی با آن موافق و نهادی دیگر با آن مخالف باشد.

وی تاکید کرد: باید به مسائل اصلی مانند این مسئله مهم بپردازیم که آیا شیوه های نظارت بر انتخابات در کشورهای دیگری که انتخابات الکترونیکی برگزار می کنند چگونه است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: برای نمونه می توان این موضوع را در رسانه ها بررسی کرد که بازشماری آراء یا رسیدگی به اعتراضات در اینگونه کشورها با چه روش هایی انجام می شود.

ابراهیمیان تاکید کرد: رسانه ها باید از تقلیل مسائلی مانند برگزاری الکترونیکی انتخابات به مسئله اجرایی یا سیاسی بپرهیزند زیرا همه ما در اینکه فرایند انتخابات زودتر به نتیجه برسد اما صحیح و مطمئن به نتیجه برسد اتفاق نظر داریم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در جلسه مشترک با وزیر کشور مقرر شده است که برنامه زمانی مربوط به مراحل مختلف الکترونیکی کردن انتخابات به ما اعلام شود که منتظریم این برنامه را دریافت کنیم.

ابراهیمیان افزود: با این حال بخش هایی از کار که جنبه های فنی و سخت افزاری دارد در وزارت کشور در حال پیگیری است اما هیچ یک از آن طبق مقررات و همکاری دوجانبه مانع از این نیست که شورای نگهبان نظرش را درباره صحت و امنیت فرایندهایی که برگزیده شده است اعلام کند.

وی گفت: ما در هر یک از این مراحل دیدگاه‌هایمان را اعلام خواهیم کرد و در پایان خواهیم دید که آیا فرصت کافی وجود دارد که آن را بررسی کنیم و نظر نهایی خود را اعلام کنیم یا خیر.
ابراهیمیان افزود: البته با توجه به تکلیف قانون و مسیر کلی که کشور در استفاده از فناوری های نوین در انتخابات دارد این اقدام به هر حال باید صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس اگر شورای نگهبان و وزارت کشور به این نتیجه برسد که زمینه برای برگزاری انتخابات الکترونیکی فراهم نیست و مشکلات نظارتی و قانونی وجود دارد این اقدام با تأخیر در دوره های بعد صورت خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر هم امسال مجموع زمینه های قانونی و فنی فراهم شود و در حدی باشد که مجری اعلام کند به صورت الکترونیکی برگزار می شود و شورای نگهبان فرایند آن را تأیید کند اینگونه برگزار خواهد شد.

وی همچنین در این نشست خبری گزارشی از مصوبات اخیر شورای نگهبان قانون اساسی ارائه کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در جلسه ۷ مرداد بررسی شد که مغایر قانون اساسی و شرع شناخته نشد.
ابراهیمیان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی جاده ای مربوط به سند حمل الکترونیکی را از دیگر مصوبات اخیر شورای نگهبان برشمرد که در این شورا تأیید شده است.

وی گفت: طرح تسری ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض و دیگر وجوه نیز در جلسات اخیر شورای نگهبان بررسی شد که مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس افزود: شورا در ۵ بند ایرادها و مغایرت های این طرح با شرع و قانون اساسی را اعلام و با آن مخالفت کرد که به مجلس شورای اسلامی رفت که هنوز در مجلس هست و از فرجام آن اطلاعی ندارم.

ابراهیمیان طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را از دیگر طرح هایی برشمرد که پس از یک بار بازگشت از شورای نگهبان دوباره موضوع اصلاحاتی در مجلس قرار گرفت اما همچنان ایرادهایی از آن باقی مانده است که منتهی به تأیید آن نشد و دوباره بازگشت.

وی همچنین با اشاره به بررسی لایحه تأمین مالی تروریسم گفت: این لایحه در جلسه ۷ مرداد بررسی شد که به علت وجود یک ایراد مربوط به شکل و آیین تعیین لایحه و قانون با مخالفت مواجه شد.

ابراهیمیان افزود: شورای نگهبان در ایراد قبلی، این لایحه را لایحه ای قضایی توصیف کرده بود که مسیر ورود لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی مسیر ویژه ای است و باید در قوه قضاییه تهیه و از آنجا به دولت ارسال و سپس به مجلس ارائه شود اما این لایحه را دولت تهیه کرده بود.
وی اضافه کرد:‌ کاری که مجلس شورای اسلامی پس از تغییر این ایراد انجام داد این بود که نظر قوه قضاییه را در این باره دریافت و آن را اصلاح و سپس به شورای نگهبان ارسال کرد.

ابراهیمیان گفت: استدلال شورای نگهبان این است که جلب نظر قوه قضاییه در این باره نمی تواند رافع این نقص شکلی باشد به همین علت دوباره ایراد باقی بود و به مجلس بازگردانده شد.
وی همچنین با اشاره به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۹ قانون پولی و مالی کشور افزود: در این طرح هم ابهاماتی مطرح شده بود که در اصلاح و تغییر مجدد آن را رفع نکرده بودند و به همین علت دوباره به مجلس بازگشت.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به اصلاح طرح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این طرح هم در دو بند ایراد داشت که البته قابل رفع است که آن را به مجلس فرستادیم و منتظریم نتیجه اقدامات مجلس به دست ما برسد.

ابراهیمیان افزود: طرح استفساریه ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی درباره مسئله کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارمندان مشمول تأمین اجتماعی از دیگر طرح هایی بود که در شورا بررسی شد.

وی گفت: در این باره شورای نگهبان با اکثریت آراء این طرح را مصداق تفسیر ندانست و نوعی تبیین تلقی کرد که باید فرایند دیگری را طی کند.

ابراهیمیان افزود: اگر قرار باشد قاعده جدیدی وضع شود این قاعده جدید نمی تواند در قالب تفسیر به عمل آید بلکه باید در قالب طرح یا لایحه صورت گیرد و به علت همین اشکال با آن مخالفت کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: پس از بازگشت این طرح از طرق ممکن قانونی اهدافی که تهیه کنندگان طرح داشتند می تواند پیگیری شود.

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس