تاریخ انتشار: ۱۰ بهم ۱۳۹۴

آیت الله محمود امجد به تشریح عملکرد شورای نگهبان در امر بررسی صلاحیت کاندیداهای خبرگان پرداخت.

به گزارش “گذارنیوز”  آیت الله محمود امجد در خصوص عملکرد شورای نگهبان در امر بررسی صلاحیت نامزدهای خبرگان در کانال تلگرامی خود، ابتدا نوشته: ماده ۳ قانون انتخابات خبرگان، اشعار می دارد: خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند :الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی ب – اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری ، را تشخیص دهد . ج – بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز .د – معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران .ﻫ – نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی؛ ازسوی دیگر، تبصره همین ماده ،تشخیص دارا بودن این شرایط را به عهده ی فقهای شورای نگهبان گذاشته است. والبته مطابق تبصره ی ۴ از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان ،چنانچه فقیه یا فقیهانی از شورای نگهبان کاندید حوزه ی انتخابیه ای باشند،ازانجام امور نظارتی وتصمیم گیری در آن حوزه ممنوع خواهند بود. به این ترتیب مطابق قانون ،از مجموع شش فقیه شورای نگهبان،آقایان احمد جنتی،محمد یزدی و محمد رضا مدرسی یزدی از آن جاکه از حوزه ی انتخابیه ی تهران اقدام به نام نویسی نموده اند،نمی توانسته اند در انجام وظایف نظارتی مربوط به حوزه ی تهران دخالتی داشته باشند.

وی در پایان این مطلب نوشته: از آن جا که در چارچوب نظری اسلام و نیز در سیره ی عملی پیشوایان ما ،منصب بدون مسئولیت و فراتر نشسته از پاسخگویی به مردم،وجود ندارد و بخصوص که مطابق تبصره ۱ از ماده ۹ قانون انتخابات خبرگان ،«قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی ›› مصوب ۱۳۵۹حاکم بر مجموعه ی اقدامات نظارتی شورا ی نگهبان در انتخابات خبرگان می باشد که شان شورای نگهبان در آن به عنوان یک ناظر عالی و یک مرجع بی طرف برای شکایات داوطلبین ،دیده شده است ؛مردم ایران حق دارند منتظر اعلام شفاف دلایل رد صلاحیت حضرت آیت الله امجد و مستندات تشخیصی سه فقیه محترمی باشند که قطعا و بنا به مراتب فوق می بایست ایشان را فاقد حداقل یکی از شرایط برشمرده در ماده ۳ دانسته باشند.

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس